Online Portfolio & Blog 
Läs mitt CV här (MS Word Web App) och besök min LinkedIn-profil, eller läs den här nedan.

 • C#
 • .NET
 • ASP.NET
 • ADO.NET
 • SQL
 • JavaScript
 • Game Development
 • Unity3D
 • 3D
 • 3D Studio Max
 • 3D visualization
 • 3D rendering
 • Animation
 • Photoshop
 • After Effects
 • Project Management
 • Problem Solving
 • Teaching
 • Mental Ray
 • Vray
 • Microsoft Office
 • Mudbox
 • Digital Compositing
 • Maya