Online Portfolio & Blog 
Läs mitt CV här (MS Word Web App) och besök min LinkedIn-profil, eller läs den här nedan.